Запровадження електронного судочинства у господарський процес

 

Існуючі правила про здійснення судочинства передбачають складання всіх процесуальних документів у «паперовому» вигляді. Це вимагає затрат на пересилання/доставлення документів до суду та надсилання їх учасникам процесу, затрат на пересилання справ з однієї інстанції до іншої тощо. При цьому «паперова» форма складання процесуальних документів судом не виключає зловживань, аж до розбіжностей між оголошеним у засіданні рішенням та його текстом у письмовій формі. Всі ці недоліки усуваються при переведенні судочинства в електронну форму.

Запровадження електронного судочинства має передбачати, зокрема, можливість: подачі усіх документів сторонами в електронній формі шляхом внесення до спеціальної бази даних, складання усіх документів судом лише шляхом введення в автоматизовану базу даних (а одночасно – і до Єдиного державного реєстру судових рішень), електронної сплати судового збору з участю системи, електронного повідомлення сторін замість «паперового».

Запровадження електронного судочинства у господарський процес забезпечить: істотну економію державних коштів за рахунок скорочення витрат на канцелярські приналежності, зберігання документації, її систематизацію, поштові розходи тощо; істотно вищу прозорість та запобігатиме зловживанням, пов’язаним з фальсифікацією матеріалів справ та судових рішень; створить додаткові зручності для сторін, які зможуть здійснювати процесуальні дії (подачу заяв, скарг, клопотань тощо), як і мати постійний доступ до матеріалів справи, дистанційно.

Для реалізації необхідні мінімальні зміни до чинного законодавства, зокрема, Господарського процесуального кодексу України. Порівняльну таблицю з відображенням пропонованих змін див. тут.

Видається, що вартість доопрацювання існуючої автоматизованої системи документообігу суду істотно менша від потенційної економії для бюджету.

У разі позитивного результату від впровадження електронного судочинства у господарський процес досвід можна буде перенести на інші види судочинства.