Правова природа права на земельну частку (пай) чорнобильців

Право на земельну частку (пай) 1.3

1.3. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи

Згідно із ч.3 ст.35 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «[г]ромадяни, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, що до набрання чинності цим Законом проживали у сільській місцевості, мають право на отримання земельної частки (паю) [виділення наше А.М.] за новим місцем роботи (проживання) із земель запасу та резервного фонду в розмірі та в порядку, визначених законодавством». Це положення дублюється у ст.1 ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

На наш погляд, формулювання «право на отримання земельної частки (паю)» є не зовсім вдалим. Фактично йдеться про отримання не «паю», а власне земельної ділянки, причому за рахунок земель державної або комунальної власності, тобто про приватизацію земельних ділянок у розмірі земельних часток (паїв).

Таким чином, у суворому розумінні йдеться не про право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи, а про надане цим особам специфічне право на приватизацію земельних ділянок у розмірі земельних часток (паїв).

Процедура приватизації земельних ділянок «в розмірі земельних часток (паїв)» спеціально ЗКУ не визначена, на наш погляд, вона має регламентуватися положеннями ст.118 ЗКУ щодо т.зв. «повної» процедури приватизації (див. п.1.2. теми «Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки»). Також деякі процедурні аспекти даного різновиду приватизації (форма заяви та вимоги до документів, що мають до неї додаватися) визначаються ПКМ від 13.12.2001 №1651 «Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)».