Правова природа права на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п.8 розд.Х ЗКУ

Право на земельну частку (пай) 1.4

1.4. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п.8 розд.Х ЗКУ

Законом №675-IV від 03.04.2003 п.8 розд.X «Перехідні положення» ЗКУ доповнено положеннями, якими робиться спроба поширити право на отримання земельної частки (паю) в землях державних або комунальних підприємств або в землях колективних сільськогосподарських підприємств на певні категорії осіб, що такого права не мають:

«8. …

Члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств та працівники державних і комунальних закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонери з їх числа, які на час набрання чинності цим Кодексом не приватизували земельні ділянки шляхом оформлення права на земельну частку (пай), мають право на їх приватизацію в порядку, встановленому статтями 25 та 118 цього Кодексу. В сільськогосподарських акціонерних товариствах право на земельну частку (пай) мають лише їх члени, які працюють у товаристві, а також пенсіонери з їх числа.

При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються сільськогосподарські угіддя, які були передані в оренду із земель державної чи комунальної власності або які на час набрання чинності Земельним кодексом України належали цим підприємствам на праві колективної власності чи перебували у постійному користуванні, за винятком земель, що не підлягають приватизації або залишаються у державній чи комунальній власності відповідно до цього Кодексу.»


Залишаючи на совісті законодавця очевидні недоречності при формулюванні процитованих норм (чого лише варте «приватизували земельні ділянки шляхом оформлення права на земельну частку (пай)»та «члени акціонерних товариств»), зазначимо, що вони сформульовані настільки непродумано та суперечливо, що фактично не можуть бути реалізовані. Із перерахованих у абз.2 п.8 осіб можливість отримати земельну частку (пай) на сьогодні мають лише ті особи, хто й так підпадає під положення ст.25 ЗКУ, або ті, хто набув право на земельну частку (пай) у землях колективної власності згідно із законодавством про паювання (див. пункт 1.1. вище).

Таким чином, положення абз.2 та 3 п.8 лишаються нічим не підкріпленою декларацією.