Моніторинг земель

Управління у галузі земельних відносин 3.5

3.5. Моніторинг земель

Моніторинг земель це «система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів» (ч.1. ст.191 ЗКУ).

Здійснення моніторингу земель регламентується ст.22 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (у складі моніторингу довкілля), ст.ст.191-192 ЗКУ, ст.ст.5, 8, 9 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (щодо моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення), ПКМ «Про затвердження положення про моніторинг земель» від 20.08.1993 №661, ПКМ «Про Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 №391.

NB. Гідромет здійснює моніторинг забруднення ґрунтів сільськогосподарських земель пестицидами на 35 ділянках у 18 областях та важкими металами у 20 населених пунктах. Проби відбираються кожні 5 р., а у містах Костянтинівка та Маріуполь на важкі метали щорічно. Державна екологічна інспекція час від часу відбирає проби на більш як 600 промислових майданчиках. Державна екологічна інспекція та органи санітарно-епідемічної служби періодично відбирають проби на сільськогосподарських землях. Останні також здійснюють моніторинг якості ґрунту у жилих та рекреаційних районах міст1.


Проблема: незважаючи на достатньо розвинене правове регулювання, через низку обєктивних та субєктивних факторів спостереження за станом земель сьогодні не складають всеохоплюючої системи. Таким чином, моніторинг земель як система на сьогодні фактично відсутній2.
1 Обзоры результативности экологической деятельности. Украина. Второй обзор. Нью-Йорк и Женева: ЕЭК ООН. Комитет по экологической политике, 2007. С.59.

2 Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. К.: Урожай, 2006. - С.55.