Поняття управління у галузі земельних відносин

Управління у галузі земельних відносин 1

1. Поняття управління у галузі земельних відносин

У доктрині земельного права вживаються терміни (1) «управління у галузі земельних відносин», (2) «державне управління земельним фондом»1, (3) «державне регулювання земельних відносин»2. Часто вони застосовуються як синоніми.

Нижче ми використовуватимемо термін «управління у галузі земельних відносин», якому надаватимемо значення діяльності із використанням владного примусу, спрямованої на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.
1 Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. К.: Истина, 2002. С.417; Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. К.: Юрінком Інтер, 2004. С.179; Станкевич Н.Г. Земельное право: Учебное пособие. Мн.: Книжный Дом, 2003. С.214.

2 Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.В. Чубукова. М.: Новый юрист, 1998. С.254.