Система органів управління

Управління у галузі земельних відносин 2

2. Система органів управління в галузі земельних відносин

В залежності від обсягу компетенції виділяють органи (1) загальної, (2) міжгалузевої, (3) галузевої компетенції, (4) спеціально уповноважений орган з питань земельних ресурсів1.


(1) До органів загальної компетенції (компетенція цих органів не обмежена ні певною галуззю, ні функціональним напрямком) належать:

 • Верховна Рада України (ст.6 ЗКУ);
 • Кабінет Міністрів України (ст.13 ЗКУ);
 • РМ АРК (ст.16 ЗКУ);
 • місцеві державні адміністрації (ст.17 ЗКУ, ст.ст.16, 21 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»);
 • Верховна Рада АРК (ст.7 ЗКУ, Конституція АРК);
 • місцеві ради та їх виконавчі органи (ст.ст.8-12 ЗКУ, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про столицю України місто-герой Київ»).


(2) Міжгалузевими органами (компетенція цих органів охоплює певний функціональний напрямок діяльності) є:

 • Міністерство аграрної політики України та продовольства «є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації … державної політики в галузях … земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» (п.1 Положення, затв. УП від 23.04.2011 №500/2011); бере участь у моніторингу та охороні земель сільськогосподарського призначення тощо (див. ст.15 ЗКУ, ст.18 ЗУ «Про охорону земель», ст.8 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель»);
 • Міністерство екології та природних ресурсів України (ст.ст.14, 14-1 ЗКУ, ст.17 ЗУ «Про охорону земель», ст.20 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.7 ЗУ «Про державний контроль за використанням і охороною земель»); міністерство, зокр., «є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної … та радіаційної безпеки, … відтворення та охорони земель, … формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природнозаповідного фонду, … розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів» (п.1 Положення, затв. УП від 13.04.2011 №452/2011);
 • Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке уповноважене надавати в оренду земельні ділянки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (пп. «г» п.4 Положення, затв. УП від 06.04.2011 №393/2011), здійснює реабілітацію, моніторинг земель та контроль за використанням земель;
 • Міністерство культури України (ст.5 ЗУ «Про охорону культурної спадщини», пп.65,66,70 п.4 Положення, затв. УП від 06.04.2011 №388/2011) здійснює низку повноважень у галузі використання земель історико-культурного призначення;
 • Міністерство оборони України забезпечує використання земельних ділянок, виділених для потреб Збройних Сил (див., зокр., пп.75 п.4 Положення, затв. УП від 06.04.2011 №406/2011);
 • Фонд державного майна України (п.12 розд.Х «Перехідні положення», ст.17-1 та ін. ЗКУ, п.6 ч.1 ст.5 ЗУ «Про Фонд державного майна України») розпоряджається деякими земельними ділянками державної власності.


(3) Галузеві органи (здійснюють повноваження у певній галузі):

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України здійснює нормативно-правове регулювання земельних відносин шляхом видання будівельних норм (ст.9 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.6 ЗУ «Про будівельні норми», пп.2 п.1 Положення, затв. УП від 31.05.2011 №633/2011);
 • Міністерство інфраструктури України здійснює низку повноважень по відношенню до земель транспорту та звязку (див., напр., ч.1 ст.12 Кодексу торговельного мореплавства України, пп. 4.5,4.9 п.4 Положення, затв. УП від 12.05.2011 №581/2011);
 • Державне агентство водних ресурсів України здійснює низку повноважень у галузі меліорації земель та використання земель водного фону (ст.16 ЗУ «Про меліорацію земель», Положення, затв. УП від 13.03.2011 №453/2011);
 • Державне агентство лісових ресурсів України здійснює державний нагляд і контроль за використанням земель лісогосподарського призначення (ст.28 ЛКУ, Положення, затв. УП від 13.04.2011 №458/2011).


(4) Спеціально уповноваженим органом у галузі земельних відносин (ст.15-1 ЗКУ та ін. норми кодексу вживають термін «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин») є Державне агентство земельних ресурсів України (Положення затв. УП 08.04.2011 №445/2011)2, структуру якого складає центральний апарат та територіальні органи земельних ресурсів (утворені ПКМ від 17.08.2011 №974), інженери-землевпорядники сіл, селищ. Нарівні з обласними головними управліннями в АРК діє Республіканський комітет по земельних ресурсах АРК, який є республіканським органом виконавчої влади, функціонально підпорядковується Держземагентству і входить до єдиної системи державних органів земельних ресурсів (Положення затв. постановою РМ АРК від 25.10.2010 №2003).
1 Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. К.: Вентурі, 1996. С.139; Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищий навчальних закладів / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. К.: «Ін Юре», 2001. С.201.

2 ПКМ від 31.01.2007 №69 була передбачена реорганізація Державного комітету України по земельних ресурсах (Держкомзему України) шляхом перетворення в Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України), ПКМ від 13.02.2008 №48 Держземагентство реорганізовано (шляхом перетворення) у Державний комітет України із земельних ресурсів (Держкомзем України). Нарешті, УП від 09.12.2010 № 1085/2010 Держкомзем знову реорганізований у Державне агентство земельних ресурсів України.

3 ЛІГА-Закон // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_25/an/8/AP100200.html#8