Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму

Економіко-правовий механізм 1

1. Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму у галузі земельних відносин

На наш погляд, економіко-правовий механізм у галузі земельних відносин включає в себе систему засобів майнового характеру, що спрямовані, з одного боку, на створення фінансової основи для виконання функцій держави у галузі земельних відносин, а з іншого на стимулювання економічними засобами раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Виходячи із цього, можна умовно виділити такі основні складові економіко-правового механізму у галузі земельних відносин:

  • (1) плату за землю;
  • (2) засоби економічного стимулювання раціонального використання, відтворення та охорони земель;
  • (3) відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
  • (3) запровадження платних управлінських послуг у галузі земельних відносин;
  • (4) засоби, спрямовані на розподіл та витрачання коштів для забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель.

Розглянемо детально кожну з перерахованих складових.