Економічне стимулювання

Економіко-правовий механізм 3

3. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель

Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель у правовій доктрині визначається як комплекс взаємоповязаних заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості осіб, що здійснюють використання земель, у збереженні та відтворенні родючості ґрунтів, здійсненні заходів з захисту земельних ресурсів від негативних наслідків господарської діяльності людини1.

Економічному стимулюванню раціонального використання та охорони земель присвячена ст.205 ЗКУ, яка декларує наявність кількох складових такого економічного стимулювання. Розглянемо кожну із них.1 Земельное право Украины: Учеб. пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. К.: Истина, 2002. С.455.