Виділення бюджетних коштів для відновлення попереднього стану земель

Економіко-правовий механізм 32

3.2. Виділення коштів бюджету для відновлення попереднього стану земель

Умовою надання коштів законодавець називає факт погіршення земель не з вини субєктів, що здійснюють поліпшення (п.«б» ч.1 ст.205 ЗКУ), а цільовим призначенням коштів визначив лише відновлення земель. Процитована норма самостійного регулятивного навантаження не несе. Слід сказати, що закони про державний бюджет на відповідний рік традиційно передбачали видатки на «докорінне поліпшення земель» незалежно від причин, що спричинили необхідність такого поліпшення.

Зокр., у ЗУ «Про державний бюджет на 2011 рік» було передбачено символічні 15 тис.грн на докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств (код 6591070). Втім, у 2012 році навіть такої суми не передбачено.

Порядок використання цих коштів (які не виділяються) на сьогодні визначається ПКМ від 13.02.2012 № 104 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі» (стосується, зокрема, «фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів»), наказом Мінагрополітики та Мінфіну «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» від 27.01.2002 №58/136. Порядок передбачає розподіл коштів між підприємствами на підставі рішень конкурсних комісій, які здійснюють процедуру конкурсного відбору на підставі наказу Мінагрополітики «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» від 31.07.2002 №216.

Виділення коштів місцевого бюджету може регулюватися на регіональному та локальному рівні.