Компенсація зниження доходу внаслідок тимчасової консервації земель

Економіко-правовий механізм 34

3.4. Компенсація зниження доходу внаслідок тимчасової консервації земель

Пп.283.1.2 ст.283 ПКУ передбачає, що за землі «землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння», земельний податок не справляється. Додатковим стимулом для відповідних землевласників та землекористувачів має стати компенсація за рахунок бюджету зниження доходу внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини (п.«г» ст.205 ЗКУ). Розмір компенсації зниження доходу від консервації земель повинен визначатися у відповідному договорі (ч.3 ст.172 ЗКУ).

На жаль, існуюче законодавство про консервацію земель (ст.ст.171,172 ЗКУ, наказ Держкомзему від 17.10.2002 №175 «Про Порядок консервації земель») не регламентує засад компенсації, а закони про державний бюджет традиційно не передбачають спрямування коштів на таку компенсацію. За таких умов механізм консервації земель та його складова відшкодування зниження доходів власників землі та землекористувачів працювати не може.

NB. При формуванні законодавства та практики щодо компенсації при здійсненні консервації доцільно врахувати досвід Польщі. Т.з. Програма активізації сільської місцевості, розпочата напередодні вступу Польщі до ЄС, передбачає компенсаційні доплати за заліснення сільськогосподарських земель та здійснення догляду за насадженнями. Отримувачами компенсації є сільськогосподарські виробники або їх групи, залісненню підлягає не менше 3 га. Оплата здійснюється одноразово з розрахунку: через рік фінансова допомога на заліснення; за 5 р. премія «за опіку»; за 20 років премія за заліснення. Залежно від конфігурації території та виду насаджень оплата становить за хвойні дерева 1018-1207 євро/га, листяні 1184-1397 євро/га1.

1 Власов В.І., Оніщук М., Овсянніков О.В. Сільське господарство Польщі після вступу до Європейського Союзу // Економіка АПК. 2005. - №12. - С.121-122.