Платні управлінські (адміністративні) послуги

Економіко-правовий механізм 5

5. Платні управлінські (адміністративні) послуги у сфері земельних відносин

Можливість надання платних послуг органами державної влади у сфері земельних відносин передбачена ПКМ «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів» від 01.11.2000 №1619, ПКМ «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг» від 01.01.2011 №835, наказом Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки України «Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг» від 15.06.2001 №97/298/124.

Наказом Держкомзему від 22.01.2009 №335 затверджено Статут державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», п.5.1.8 якого передбачає право Центра «надавати послуги за цінами і тарифами, які встановлюються Центром самостійно з урахуванням конюнктури ринку та умов економічної діяльності, на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, - за законодавчо встановленими цінами та тарифами». На наш погляд, в умовах України створення підприємства для виконання суто державної функції (державної реєстрації земельних ділянок) на підприємницьких засадах є негативним і незаконним явищем.

На думку акад. І. Пахомова, до якої ми повністю приєднуємося, оплатної державно-владної діяльності бути не може1. Слід погодитися і з В.В. Носіком у тому, що надання можливості органам виконавчої влади надавати платні послуги породжує корупцію2. Держава не може перетворюватися на підприємницьку структуру (принаймні тоді, коли вона здійснює публічні функції).

Видається, що за своєю природою плата за адміністративні збори є обовязковим платежем збором. З цих мотивів слід негативно оцінити можливість, наприклад, стягнення плати за видачу (переоформлення, видачу дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру (описана в загальному вигляді у ч.1 ст.4 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»), яка передбачена законом, проте прямо збором у ньому не називається. Стягнення ж плати за адміністративні послуги без встановленої законом підстави (лише на основі підзаконних актів) взагалі видається незаконним.

1 Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування // Право України. 2004. - №3. С.24.

2 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2006. С.470, 475.