Зміст охорони земель

Правове забезпечення охорони земель 2

2. Зміст охорони земель

Зміст охорони земель визначається ст.164 ЗКУ:

«1. Охорона земель включає:

а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

г) збереження природних водно-болотних угідь;

ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;

д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.»


ЗУ «Про охорону земель» не оперує поняттям «зміст охорони земель», а натомість, вживає поняття «система заходів у галузі охорони земель», що виділяються зовсім за іншими критеріями (ст.22):

«Система заходів у галузі охорони земель включає:

державну комплексну систему спостережень;

розробку загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель;

створення екологічної мережі;

здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів;

стандартизацію і нормування.»


Звертає на себе увагу, що обидві класифікації (ЗКУ та ЗУ «Про охорону земель») регулятивного значення не мають. Вони були б більш доречними у підручнику, ніж в законі.

Розглянемо окремі складові охорони земель відповідно до класифікації, наведеної у ЗКУ.