Збереження природних водно-болотних угідь

Правове забезпечення охорони земель 24

2.4. Збереження природних водно-болотних угідь

Меті збереження природних водно-болотних угідь слугують загальні положення водного та земельного законодавства щодо охорони і використання земель водного фонду (див. тему «Землі водного фонду»). Також водно-болотні угіддя підлягають спеціальній охороні відповідно до Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, укладеної в Рамсарі 02.02.1971 (із поправками згідно з Паризьким протоколом від 3.12.1982 і Ріджинськими поправками від 28.05.1987; щодо участі України у Конвенції див. ЗУ від 29.10.1996).

На виконання Конвенції в Україні прийнято ПКМ від 23.11.1995 №935 «Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення» та від 29.08.2002 №1287 «Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення», а також наказ Мінекоресурсів України від 27.12.2002 №524 «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення».


Бакотська затока

Бакотська затока - водно-болотне угіддя міжнародного значення, що охороняється згідно із Рамсарською конвенцією (http://www.tovtry.km.ua/ua/natur/ramsar_bakota.html)