Матеріальна відповідальність

Юридична відповідальність за земельні правопорушення 42

4.2. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення

Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення наступає в силу загальних положень трудового законодавства ст.ст.130-138 гл.ІХ «Гарантії при покладенні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації» Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ). Специфікою даного виду відповідальності є, з одного боку, спрощений позасудовий порядок застосування, а з іншого обмежений характер: насамперед, відповідальність зазвичай обмежується певною частиною заробітку.