Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Юридична відповідальність за земельні правопорушення 43

4.3. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва детально розглядається у темі «Економіко-правовий механізм у галузі використання, охорони та відтворення земель». До майнової відповідальності застосування цього заходу з певною долею умовності можна віднести через те, що він може застосовуватися у разі вчинення земельних правопорушень, а кошти, які надходять на відшкодування втрат, спрямовуються на відновлення земельно-ресурсного потенціалу держави в цілому.