Дисциплінарна відповідальність

Юридична відповідальність за земельні правопорушення 5

5. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення

Дисциплінарна відповідальність настає за такі земельні правопорушення, що можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни. Така відповідальність настає на загальних засадах, передбачених КЗпПУ, до порушників можуть бути застосовані стягнення у вигляді догани або звільнення (у випадках, прямо передбачених законом). Застосування відповідальності регламентується положеннями гл.Х «Трудова дисципліна» КЗпПУ (ст.ст.147-151).