Господарсько-правова відповідальність

Юридична відповідальність за земельні правопорушення 6

6. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення

Нижче ми розуміємо господарсько-правову відповідальність як правовідносини із застосування до правопорушника т.зв. «господарських санкцій», хоча в доктрині наводяться й інші визначення1.

На наш погляд, положення ст.4 ГКУ, за якими кодекс не застосовується до земельних відносин, не можуть бути підставою для незастосування господарсько-правової відповідальності за земельні правопорушення. Відповідні відносини є в першу чергу господарськими і лише опосередковано земельними; земельне законодавство, природно, не встановлює загальних засад застосування господарсько-правової відповідальності. Тому навряд чи уявний намір законодавця може полягати у виключенні застосування господарсько-правової відповідальності до порушників земельного законодавства.

Відповідно до ч.ч.2 та 3 ст.217 ГКУ, за господарське правопорушення можуть бути застосовані такі види санкцій: (1) відшкодування збитків, (2) оперативно-господарські санкції, (3) штрафні санкції, (4) адміністративно-господарські санкції. Вище нами вже висловлювалася думка, за якою господарсько-правова відповідальність у вигляді відшкодування збитків охоплюється цивільною відповідальністю; що ж стосується оперативно-господарських та штрафних санкцій, їх застосування за земельні правопорушення досить малоймовірне. Тому зупинимось більш детально на адміністративно-господарських санкціях.

Ст.239 ГКУ передбачає достатньо великий відкритий перелік адміністративно-господарських санкцій, що можуть бути застосовані за господарські правопорушення. З найбільшою імовірністю за земельні правопорушення можуть бути застосовані такі з них, як (1) адміністративно-господарський штраф та (2) обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання.1 Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. К.: Юрінком Інтер, 2001. С.197; Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. К.: Атіка, 2004. С.318.