Адміністративно-господарський штраф

Юридична відповідальність за земельні правопорушення 61

6.1. Адміністративно-господарський штраф

Визначення та загальна характеристика адміністративно-господарського штрафу (застосування даної санкції у доктрині фінансового права визначається як фінансово-правова відповідальність1) вміщені у ст.241 ГКУ:

«1. Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.»


Склади правопорушень, що можуть мати характер земельних, за які застосовується адміністративно-господарський штраф, визначені, зокр., ЗУ «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення» (ст.46), ПКУ (гл.11), ЗУ «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» (ст.1).

Засади застосування адміністративно-господарського штрафу визначаються загальними положеннями ГКУ про застосування господарсько-правової відповідальності (гл.24), а особливості застосування штрафів за окремі правопорушення визначаються гл.27 ГКУ та законами, що встановлюють такі штрафи.

NB. Господарсько-правову відповідальність, повязану із застосуванням адміністративно-господарських штрафів, іноді вважають адміністративною відповідальністю. Слід зазначити, що такий підхід (на наш погляд, на сьогодні помилковий) має історичне підґрунтя: застосування адміністративних штрафів до юридичних осіб було передбачено законодавством СРСР і було скасовано лише Указом Президії ВР СРСР від 21.06.1961 «Про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку»2. Крім того, у час, коли законодавство не визначало загальних засад застосування «фінансових санкцій» (адміністративно-господарських штрафів у сьогоднішньому розумінні) звернення до правил КУпАП було обґрунтованим.1 Див.: Фінансове право: Підручник / Відп.ред. Л.К. Воронова. Харків, 1998. С.231; Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. М., 1999. С.187-188; Коломоєць Т. Адміністративні та фінансові штрафи за законодавством України: порівняльно-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право. 2001. - №8. С.76-77; Орлюк О.П.Фінансове право: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. С.45; Гетманцев Д.О. Фінансова відповідальність як вид юридичної відповідальності. // Вісник КНУ. Юридичні науки. Вип.41. К., 2001. С.6266; Будько З.М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2005. 16 с.

2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. - №35. Ст.368.