Поняття та склад земель водного фонду

Правовий режим земель водного фонду 1

1. Поняття та склад земель водного фонду

Згідно із ч.1 ст.58 ЗКУ, поняття земель водного фонду визначається через їх склад:

«1. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів.

ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.»


NB. Землями водного фонду повинні визнаватися лише земельні ділянки, на яких водні обєкти знаходяться постійно або більшу частину року, на відміну від земельних ділянок, що заливаються водою під час, напр., весняної повені.


Землі водного фонду займають 3,4 млн.га, або 5,6% території країни, у тому числі природні водотоки (річки та струмки) 241,6 тис., озера та лимани 874 тис., ставки 327,6 тис., штучні водосховища 797,2 тис. та болота 957,1 тис.га1.


Проблема. Чинне законодавство України практично жодним чином не визначає правового режиму земельних ділянок, що знаходяться під водами територіального моря України («прибережні морські води шириною 12 морських миль …» ст.5 ЗУ «Про державний кордон України»). Між тим, потреба у такому визначенні є. Зокр., багато спірних питань виникає при використанні акваторій портів (див. п.4.2 теми «Правовий режим земель промисловості, транспорту, звязку, оборони та іншого призначення») тощо2.
1 Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель. - К.: Державний комітет України по земельних ресурсах, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 2005 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://myland.org.ua

2 З приводу цієї важливої та актуальної проблеми див.: Ріпенко А.І. Правове регулювання утворення, забудови і благоустрою штучних територій / А.І. Ріпенко // Юридичний вісник. - 2008. - № 4. - С.36-41; Ріпенко А. Землекористування в межах територіального моря України : нинішня ситуація та способи вирішення проблем / А. Ріпенко, А. Мартин // Землевпорядний вісник. - 2009. - № 11. - С.12-17; Ріпенко А. Як створити ділянку суші в Україні? Правові перешкоди та способи їх подолання / А. Ріпенко, А. Мартин // Земельне право України : теорія і практика. 2010. - № 4. С.5-16.