Правові форми використання земель водного фонду

Правовий режим земель водного фонду 3

3. Правові форми використання земель водного фонду


Право власності на землі водного фонду

Відповідно до ч.1 ст.59 ЗКУ, землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Між тим, відповідно до ч.3 ст.83, ч.ч.3, 4 ст.84 ЗКУ передача земель водного фонду у приватну власність заборонена, крім випадків, встановлених «цим Кодексом». Такими випадками є, відповідно до ч.2 ст.59 ЗКУ, безоплатна передача у власність замкнених природних водойм (загальною площею до 3 га).

Крім того, ч.2 ст.59 передбачає право власників «у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми».

На наш погляд, не можуть бути підставою для розширення переліку випадків, у яких можлива приватизація земельних ділянок водного фонду (смуг відведення), положення ч.3 ст.23 ЗУ «Про меліорацію земель»:

«Землі, зайняті окремими об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем (меліоративною мережею з гідротехнічними спорудами та насосними станціями, захисними дамбами, спостережною мережею, технологічними дорогами та спорудами на них), а також землі, виділені під смуги відведення для них, надаються у користування або у власність суб'єктам права власності на меліоративні системи, які забезпечують відповідно до цього Закону експлуатацію меліоративних систем або утворюють з цією метою спеціальні служби.» (виділення додане А.М.)


Такий висновок слід зробити, виходячи із того, що ЗКУ, прийнятий пізніше від Закону, не передбачає можливості приватизації смуг відведення.


Право постійного користування землями водного фонду

Згідно із ч.3 ст.59 ЗКУ,

«3. Землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування:

а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними обєктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо;

б) державним підприємствам для розміщення та догляду за державними обєктами портової інфраструктури.»


Аналогічне правило закріплене у ч.2 ст.85 ВКУ.

Державними водогосподарськими організаціями, згаданими у ч.3 ст.59 ЗКУ, є органи Держводгоспу України.


Магістральний канал осушувальної системи «Бухта» (Рівненська обл.)

Із установленого знаку видно, що земельна ділянка надана у користування Рівненському облводгоспу (Рівненське МУВГ) Держводгоспу України.


Право оренди земельних ділянок водного фонду

Ч.4 ст.59 ЗКУ передбачено, що

4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування обєктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації обєктів портової інфраструктури та інших обєктів водного транспорту. Землі водного фонду можуть бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в порядку, встановленому законом.»


Проблема. Неочевидним є співвідношення положень ч.4 ст.59 ЗКУ, яка передбачає можливість оренди «водойм», та положеннями ст.51 ВКУ, яка регламентує відносини із надання в оренду «водних обєктів». Як видається, надання в оренду «водойм» за ЗКУ фактично має означати надання в оренду земельних ділянок, у той же час, що мається на увазі під «орендою водойм» у ВКУ незрозуміло: адже для спеціального водокористування орендар повинен отримати спеціальний дозвіл, і вочевидь, оренда водойми не передбачає права використання її дна.


NB. Ч.3 ст.85 ВКУ передбачене право вторинного землекористування («тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами»). На наш погляд, така конструкція не суперечить положенням чинного ЗКУ, зокр., ч.5 ст.116, яка передбачає можливість надання земельних ділянок у користування лише після вилучення у попередніх користувачів. Вважаємо, що у ч.3 ст.85 мова йде про певний зобовязальний титул землекористування, який не мається на увазі у ч.5 ст.116 ЗКУ.


Право загального користування земельними ділянками водного фонду

За загальним правилом, право загального землекористування здійснюється без спеціальних дозволів (ч.2 ст.38 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»). Щодо земель водного фонду законодавство (ч.5 ст.59 ЗКУ) передбачає такий виняток:

«5. Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється за згодою їх власників або за погодженням із землекористувачами.»


NB. У РФ законодавство передбачає існування т.з. «водних сервітутів» (забору води, напування та прогону худоби, пересування човном тощо), у тому числі публічних1. Як видається, створення такої правової конструкції є недоцільним. Задачі використання земельних ділянок для описаних потреб повністю вирішуються конструкціями загального землекористування та сервітутів.1 Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор С.А. Боголюбов. М.: Норма-Инфра, 1999. С.298.