Поняття

Правовий режим земель промисловості 1

1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Відповідно до ч.1 ст.65 ЗКУ,

«1. Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.»

 

NB. Ч.1 ст.65 ЗКУ з незрозумілих мотивів (скоріш за все, «по інерції» ще з радянських часів) не згадує серед субєктів, які використовують землі даної категорії, фізичних осіб. На практиці подекуди це спричиняє проблеми наприклад, у м.Малин Житомирської обл. фізичні особи, що приватизували об'єкти нерухомості, при спробі погодити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під цими обєктами отримали відмову від органів земельних ресурсів з тих мотивів, що «ст.65 ЗКУ не передбачає оформлення земельних ділянок для виробничого використання фізичним особам». Звичайно ж, таке тлумачення є помилковим, виходячи з положень ст.19 Конституції України, закон взагалі не повинен «дозволяти» тим чи іншим субєктам отримати земельні ділянки у власність або користування така можливість і так існує, а закон може її лише обмежити. Виходячи з конституційного принципу рівності,  ст.65 ЗКУ не може тлумачитися як заборона використовувати земельні ділянки «для виробничих потреб» фізичним особам.

 

Дана категорія земель поділяється на ряд видів земель в залежності від мети їх надання, використання земель здійснюється для задоволення великої кількості різноманітних цілей, перелік яких у законодавстві на сьогодні не є вичерпним. Однак, як відмічає М.І. Краснов, це не є перепоною для обєднання їх в особливу категорію земель. Усі види вказаних земель характеризуються тим, що вони використовуються для спеціальних цілей несільськогосподарського характеру1.

NB. У законодавстві колишнього СРСР ця категорія земель іменувалась «землями спеціального призначення», «землями спеціального несільськогосподарського призначення». Видається, що наведені терміни є більш вдалими, ніж вжите сьогодні в законодавстві України, оскільки, по-перше, відображає призначення земель даної категорії, уникаючи невизначеності, породженої формулою «та іншого призначення»; по-друге, ці поняття є більш лаконічними та зручними для використання.

 

Землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення займають понад 1,84 млн. га2.

 

 


1 Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения. М.: Госюриздат, 1961. С.40.

2 Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель. - К.: Державний комітет України по земельних ресурсах, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 2005 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://myland.org.ua