Землі трубопровідного транспорту

Правовий режим земель промисловості 46

4.6. Правовий режим земель трубопровідного транспорту

Як визначає ч.1 ст.73 ЗКУ (аналогічне визначення вміщене до ч.1 ст.11 ЗУ «Про трубопровідний транспорт»),

«1. До земель трубопровідного транспорту належать земельні ділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під наземні споруди підземних трубопроводів.»


Ст.1 ЗУ «Про трубопровідний транспорт» визначає поняття трубопроводів та запроваджує їх поділ на магістральні та промислові:

«магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів;

промислові трубопроводи (приєднані мережі) - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо;»


Слід зазначити, що для розміщення промислових трубопроводів окремі земельні ділянки здебільшого не відводяться.

Розмір земельних ділянок, що відводяться для магістральних трубопроводів, визначаються СН 452-73 «Норми відводу земель для магістральних трубопроводів», затв. Держбудом СРСР 30.03.19731. Норми встановлюють ширину смуг відведення земель для магістральних підземних трубопроводів і розміри земельних ділянок для розміщення запірної арматури вказаних трубопроводів. Ширина смуг відведення для наземних і надземних магістральних трубопроводів встановлюється проектною документацією.

Ч.2 ст.73 ЗКУ, ч.2 ст.11 ЗУ «Про трубопровідний транспорт» передбачає встановлення навколо обєктів трубопровідного транспорту охоронних зон. Розміри та режим охоронних зон були визначені Правилами охорони магістральних трубопроводів, затв. ПКМ від 16.11.2002 №1747. На даний час положення Правил фактично заміщені нормами ЗУ «Про правовий режим земель охоронних зон обєктів магістральних трубопроводів».


Обєкти трубопровідного транспорту, зокр., запірна арматура (праворуч)

1 Бюллетень строительной техники. 1974. - №7. С.24-25.