Землі зв'язку

Правовий режим земель промисловості 5

5. Правовий режим земель звязку

Поняття земель звязку визначене ч.1 ст.75 ЗКУ:

«1. До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку.»


Землі звязку займають 5,2 тис. га1.


Ч.1 ст.10 ЗУ «Про телекомунікації» визначає поняття земель телекомунікацій складової земель звязку:

«1. До земель телекомунікацій як складової частини земель зв'язку належать земельні ділянки, що надаються в установленому порядку у власність або передаються їх власниками в постійне або тимчасове користування, у тому числі в оренду, фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності та юридичним особам для розташування лінійних, станційних споруд, антен, веж, інших технічних засобів телекомунікацій.»


Із наведеного положення можна зробити висновок, що терміни «землі звязку» та «землі телекомунікацій» насправді співвідносяться не як ціле і частина, а, по суті, є синонімами.

Розміри та конфігурація земельних ділянок для потреб звязку визначаються СН 461-74 «Норми відведення земель для ліній звязку», а також ДБН Д.2.2-34-99 «Споруди звязку, телебачення та радіомовлення», що опосередковано регулюють питання надання земельних ділянок для обєктів звязку.

Ч.3 ст.75 ЗКУ, ч.2 ст.10 ЗУ «Про телекомунікації» передбачають встановлення охоронних зон навколо обєктів звязку (ліній електрозвязку та випромінюючих споруд електрозвязку). Охоронні зони навколо земель звязку, їх розміри та правовий режим передбачені Правилами охорони ліній електрозвязку, що затверджені ПКМ від 29.01.1996 №135. Правила передбачають влаштування охоронних зон з особливими режимами землекористування розміром від 2 метрів до 0,25 милі від крайніх проводів або траси.


Знаки, що позначають охоронну зону ліній електрозвязку
1 Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель. - К.: Державний комітет України по земельних ресурсах, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 2005 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://myland.org.ua