Землі іншого призначення

Правовий режим земель промисловості 8

8. Правовий режим земель «іншого призначення»

Легальне визначення даного різновиду земель та його складу відсутнє. За логікою побудови ЗКУ, т.з. «землі іншого призначення» це землі, що не охоплюються визначеннями інших категорій земель та інших видів земель в межах категорії земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення.

На наш погляд, виділення таких земель свідчить про принципову нежиттєздатність ідеї про тотальний поділ усіх земель на категорії та використання всіх земель відповідно до цільового призначення.

У ЗКУ положення про землі «іншого призначення» відсутні. На наш погляд, правовий режим земель «іншого призначення» має загальні риси, притаманні режиму земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення (див. вище питання 2 даної теми). Специфічні положення щодо окремих земель «іншого призначення» розкидані по численним нормативно-правовим актам.

Напр., відповідно до ч.3 ст.4 ЗУ «Про державний матеріальний резерв», земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти системи державного резерву, «є державною власністю і не підлягають приватизації та іншим видам відчуження».

Вважаємо, що до земель «іншого призначення» можуть бути віднесені, напр., земельні ділянки, відведені для розміщення полігонів твердих побутових відходів. На сьогодні земельні відносини, що виникають при влаштуванні та експлуатації полігонів, регулюються головним чином на підзаконному рівні насамперед, ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»1, де передбачені детальні правила розміщення полігонів (розд.2), внутрішня структура та зонування території полігону (п.п.3.10-3.56), вимоги до санітарно-захисної зони полігону (п.п.3.57-6.58), спеціальні вимоги до рекультивації земель після закриття полігону (п.п.3.115-3.133). Зокр., встановлено, що територія полігону поділяється на такі елементи: (1) підїзну дорогу, (2) ділянку складування твердих побутових відходів, (3) господарську зону, (4) інженерні споруди і комунікації; детально визначається режим території кожного з елементів.


Схема розміщення основних споруд полігону ТПП


Площа земель під твердими побутовими відходами перевищує 3 тис.га і включає 727 полігонів, з яких 35,5% не відповідають нормам. Крім того, багато лісів, узбіч доріг, будівельних майданчиків перетворено на несанкціоновані сміттєзвалища. За оцінками природоохоронних органів, площа земель під такими обєктами перевищує 160 тис.га2.


Окремою і достатньо гострою проблемою є правовий режим земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом РФ в Україні. Формально ці ділянки не підпадають під поняття жодної із інших категорій земель, у т.ч. і під поняття земель оборони, оскільки ЧФ РФ не є «військовим формуванням, утвореним відповідно до законодавства України». Такі ділянки на сьогодні фактично знаходяться поза правовим полем України, і на даний час стоїть завдання хоча б про їх інвентаризацію. Станом на 01.01.2007 по АРК проінвентаризовано 521 земельну ділянку, загальна площа яких за уточненими даними складає 17980,65 га.3

1 ДБН В.2.4-2-2005. «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування». К.: Держбуд України, 2005. 31 с.

2 Проект Загальнодержавної програми використання та охорони земель. - К.: Державний комітет України по земельних ресурсах, ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», 2005 // http://myland.org.ua

3 Про підсумки діяльності Держкомзему за 2006 рік та завдання на 2007 рік // Поточний архів Державного комітету України по земельних ресурсах.