Державне управління

Земельне право зарубіжних країн 8

8. Правове регулювання державного управління в зарубіжних країнах

У даному параграфі буде розглянути досвід правового регулювання здійснення окремих функцій державного управління в деяких зарубіжних країнах. Цей досвід може бути корисним при вдосконаленні вітчизняного законодавства.