Прибудинкові земельні ділянки

Земельне право зарубіжних країн 9

9. Іноземний досвід регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками


Автором було проведено дослідження іноземного досвіду регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками в Австралії, Білорусі, Болгарії, Казахстані, Італії, РФ, США): див. Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків // Земельне право України. 2006. - №7. С. 45-55.

За результатами дослідження пропонується внести у законодавство України зміни, які передбачатимуть:

  • «автоматичне» набуття частки у праві на прибудинкову територію з моменту придбання у власність приміщення у багатоквартирному житловому будинку, заборону окремого відчуження частки (досвід РФ);
  • визначення частки пропорційно до площі приміщення (Білорусь, Казахстан, РФ та ін.);
  • виключення необхідності окремого (від права на приміщення) оформлення права спільної часткової власності на прибудинкову територію;
  • запровадження правила, за яким управління спільним майном здійснюється зборами співвласників, рішення на яких приймаються більшістю голосів (можливо, за принципом «одне приміщення один голос»); процедурні правила проведення зборів доцільно запозичити в законодавстві Болгарії; заслуговують на увагу також правила італійського законодавства щодо можливості призначення управляючого, у т.ч. в примусовому порядку;
  • необхідно встановити спеціальні правила набуття права власності на земельні ділянки існуючих багатоквартирних житлових будинків на засадах безоплатного надання земельної ділянки, яка є обєктивно необхідною для розміщення та обслуговування будинку;
  • доцільно передбачити можливість заснування спільної часткової власності на земельну ділянку багатоквартирного будинку забудовником (див. досвід США).