Сільське господарство

Гармонізація законодавства 23

2.3. Сільське господарство

Правила щодо охорони ґрунтів можуть включатися не лише до розділу «Навколишнє середовище», а і до інших розділів. Зокр., до розділу «Сільське господарство» включений підрозділ «Навколишнє середовище», що, у свою чергу, включає структурні частини «управління та збереження ресурсів», «лісові ресурси та непродовольчі ресурси», «забруднення в сільському господарстві».

Основним актом, що стосується боротьби із забрудненням ґрунтів у сільському господарстві, є Директива Ради 86/278/ЄЕС від 12.06.1986 р. про захист навколишнього середовища та, зокр., ґрунтів при використанні осаду стічних вод у сільському господарстві.

Державним департаментом з питань адаптації законодавства вказується, що положення Директиви 86/278/ЄЕС не враховані в законодавстві України, зокр., щодо (1) встановлення випадків заборони на використання осадів стічних вод у сільському господарстві (п.1 ст.5); (2) окремих застережень під час використання осадів стічних вод у сільському господарстві (стаття 6); (3) проведення аналізу наявності важких металів в ґрунті (Додаток II до Директиви)1. Пропонується цю невідповідність виправити2.
1 Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. К.: ВД «Професіонал», 2007. - С.394.

2 Огляд стану адаптації законодавства України до aquis communitaire. - Міністерство юстиції України. Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2007 // Офіційний сайт Міністерства юстиції України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: : http://www.sdla.gov.ua/doccatalog/document?id=46868; Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. К.: ВД «Професіонал», 2007. - С.397.