Транспорт

Гармонізація законодавства 25


2.5. Транспорт

Законодавство ЄС щодо транспорту передбачає зниження негативного впливу транспорту на довкілля, у т.ч. запобігання та зменшення забруднення ґрунтів. Крім того, заходи щодо зменшення шумового впливу повітряного транспорту передбачають і заходи щодо планування використання земель. Так, Директивою Європейського Парламенту та Ради 2002/30/ЄС від 26.03.2002 про встановлення правил та процедур впровадження в аеропортах Співтовариства експлуатаційних обмежень у звязку із шумом1 передбачено використання планування територій для боротьби із негативним впливом авіаційного шуму. Між тим, Директива не передбачає якихось конкретних, формальних обовязків у цьому відношенні. Як видається, для гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС у цьому відношенні необхідно вдосконалювати систему планування використання земель в цілому.

1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28068.htm