Зміст

ЗМІСТ

У цьому розділі я розмістив повний текст підручника "Земельне право України" (Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с.; «паперову» версію можна придбати у видавництві), який дещо модифіковано для зручності розміщення на сайті.

я намагатимусь якомога більш оперативно актуалізувати текст на сайті відповідно до змін у законодавстві, не чекаючи виходу нової "паперової версії". Ви можете сприяти цьому процесу, звертаючи мою увагу на застарілий текст за допомогою  зворотного зв'язку або повідомлень в обговореннях. Також буду вдячний і за пропозиції щодо вдосконалення змісту підручника.ЗМІСТ


Передмова  

Перелік скорочень  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

І. Земельне право як галузь права  

1. Предмет земельного права  

2. Поняття «земля»  

3. Методи земельного права  

4. Поняття земельного права  

5. Система земельного права  

6. Принципи земельного права  

7. Джерела земельного права  

7.1. Поняття та класифікація  

7.2. Перелік актів земельного законодавства  

7.3. Методика пошуку текстів нормативно-правових актів  

8. Основні правила правозастосування  

8.1. Тлумачення правових приписів  

8.2. Правила вирішення правових колізій  

8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні  

9. Огляд літератури із земельного права  

ІІ. Розвиток земельно-правового регулювання в Україні  

1. Доба Київської Русі  

2. Литовсько-польська доба (XIV-XVII ст.ст.)  

3. Гетьманщина  

4. Початковий період входження до складу Російської імперії (XVIIІ ст. – поч. ХІХ ст.)  

5. Часи аграрної реформи в Російській імперії середини XIX ст.  

6. Пореформений період 2-ої пол. XIX ст. – поч. XX ст.  

7. «Столипінська» аграрна реформа в Росії  

8. Регулювання земельних відносин в УНР  

9. Розвиток земельного права за часів СРСР  

9.1. Пореволюційний період  

9.2. Період колективізації  

9.3. Велика Вітчизняна війна та повоєнний період  

9.4. Розвиток земельного законодавства після прийняття Основ земельного законодавства СРСР 1968 р.  

10. Сучасний період земельно-правового регулювання  

11. Особливості розвитку земельних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті  

Хронологічний покажчик  

IІІ. Право власності на землю  

1. Поняття права власності на землю та особливості його об’єкту  

2. Особливості змісту права власності на землю  

2.1. Особливості права володіння земельними ділянками  

2.2. Особливості права користування земельними ділянками  

2.3. Особливості права розпорядження земельними ділянками  

3. Форми права власності на землю  

3.1. Право приватної власності на землю  

3.2. Право державної власності на землю  

3.3. Право комунальної власності на землю  

3.4. Право власності на землю Українського народу  

3.5. Право колективної власності на землю  

4. Особливості права спільної власності на землю  

4.1. Поняття та загальна характеристика  

4.2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку  

4.3. Право спільної сумісної власності на земельну ділянку  

ІV. Набуття, перехід та припинення права власності на земельні ділянки  

1. Приватизація земельних ділянок  

1.1. Поняття та правові моделі приватизації  

1.2. Приватизація земельних ділянок в порядку відведення («повна модель»)  

1.3. Приватизація земельних ділянок, наданих у користування («спрощена модель»)  

1.4. Приватизація земельних ділянок юридичними особами  

1.5. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства  

1.6. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель  

2. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами  

2.1. Загальна характеристика  

2.2. Купівля-продаж  

2.3. Міна  

2.4. Рента  

2.5. Дарування  

2.6. Спадкування  

2.7. Набуття права власності земельні ділянки у правовідносинах іпотеки  

2.8. Перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні будівель і споруд  

3. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності  

4. Припинення права приватної власності  

4.1. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення  

4.2. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності  

5. Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання  

V. Право землекористуваннч  

1. Поняття права землекористування  

2. Класифікація правових титулів землекористування  

3. Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загальна характеристика  

4. Особливості виникнення і припинення права землекористування  

5. Особливості орендного землекористування  

5.1. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі  

5.2. Особливості укладення договорів оренди землі  

5.3. Умови договору оренди землі  

5.4. Зміна, припинення, поновлення, визнання недійсними договорів оренди землі  

5.5. Суборенда землі  

6. Захист права землекористування  

VI. Обмеження та обтяження прав на землю  

1. Поняття обмежень та обтяжень прав на землю  

2. Загальна характеристика обмежень прав на землю  

3. Загальна характеристика обтяжень прав на землю  

4. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю  

4.1. Поняття  

4.2. Види земельних сервітутів  

4.3. Встановлення земельних сервітутів: підстави та порядок  

4.4. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів  

VII. Право на земельну частку (пай)  

1. Правова природа права на земельну частку (пай)  

1.1. Право на земельну частку (пай) у землях, переданих у колективну власність  

1.2. Право на земельну частку (пай) у землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств  

1.3. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи  

1.4. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п.8 розд.Х ЗКУ  

2. Реалізація права на земельну частку (пай) у землях, переданих у колективну власність  

2.1. Виділення земельних часток (паїв) в натурі із земель, переданих у колективну власність  

2.2. «Оренда» земельних часток (паїв) без виділення в натурі  

2.3. Відчуження права на земельну частку (пай)  

3. Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій  

VIII. Управліннч у галузі земельних відносин  

1. Поняття управління у галузі земельних відносин  

2. Система органів управління в галузі земельних відносин  

3. Функції управління в галузі земельних відносин  

3.1. Поняття функції управління  

3.2. Планування використання земель  

3.3. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень  

3.4. Розподіл та перерозподіл земель  

3.5. Моніторинг земель  

3.6. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель  

3.7. Землеустрій  

3.8. Ведення державного земельного кадастру  

3.9. Вирішення земельних спорів  

IX. Економіко-правовий механізм у галузі земельних відосин  

1. Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму у галузі земельних відносин  

2. Правове регулювання плати за землю  

2.1. Загальна характеристика  

2.2. Правовий режим земельного податку  

2.3. Правовий режим орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності  

3. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель  

3.1. Надання податкових і кредитних пільг  

3.2. Виділення коштів бюджету для відновлення попереднього стану земель  

3.3. Звільнення від плати за земельні ділянки у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану  

3.4. Компенсація зниження доходу внаслідок тимчасової консервації земель  

4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  

5. Платні управлінські (адміністративні) послуги у сфері земельних відносин  

X. Правове забезпечення охорони земель  

1. Поняття охорони земель  

2. Зміст охорони земель  

2.1. Досягнення раціонального землекористування  

2.2. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб  

2.3. Захист земель від несприятливих природних і техногенних процесів  

2.4. Збереження природних водно-болотних угідь  

2.5. Попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів  

2.6. Консервація сільськогосподарських угідь  

XI. Юридична відповідальність за земельні правопорушення  

1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення  

2. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення  

3. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин  

4. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства  

4.1. Цивільна відповідальність за завдану шкоду  

4.2. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення  

4.3. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  

5. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення  

6. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення  

6.1. Адміністративно-господарський штраф  

6.2. Обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання  

7. Земельно-правова відповідальність  

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  

XII. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення  

1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення  

2. Основні особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення  

3. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення  

XIII. Правовий режим земель населених пунктів  

1. Поняття та склад земель населених пунктів  

2. Особливості правового режиму земель населених пунктів  

3. Правовий режим поселень за межами населених пунктів  

XIV. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення  

1. Поняття, склад та особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення  

2. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення  

3. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення  

4. Поняття, склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення  

XV. Правовий режим земель лісогосподарського призначення  

1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям «ліс»  

2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення  

3. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення  

XVI. Правовий режим земель водного фонду  

1. Поняття та склад земель водного фонду  

2. Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду  

3. Правові форми використання земель водного фонду  

XVII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

3. Правовий режим земель промисловості  

4. Правовий режим земель транспорту  

4.1. Правовий режим земель залізничного транспорту  

4.2. Правовий режим земель морського транспорту  

4.3. Правовий режим земель річкового транспорту  

4.4. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства  

4.5. Правовий режим земель авіаційного транспорту  

4.6. Правовий режим земель трубопровідного транспорту  

4.7. Правовий режим земель міського електротранспорту  

5. Правовий режим земель зв’язку  

6. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи)  

7. Правовий режим земель оборони  

8. Правовий режим земель «іншого призначення»  

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА  

ХVIIІ. Земельне право зарубіжних країн  

1. Конституційне закріплення правового режиму землі  

2. Особливості системи земельного законодавства в окремих зарубіжних країнах  

3. Правове регулювання земельної реформи та приватизації земель в зарубіжних країнах  

4. Право власності на землю за законодавством окремих зарубіжних країн  

5. Право землекористування в іноземних країнах  

6. Обмеження та обтяження прав на землю в законодавстві деяких зарубіжних країн  

7. Правове регулювання обігу земельних ділянок за кордоном  

8. Правове регулювання державного управління в зарубіжних країнах  

8.1. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень  

8.2. Планування використання земель та визначення їх цільового призначення  

8.3. Землеустрій  

8.4. Ведення земельного кадастру та реєстрація прав на землю  

8.5. Вирішення земельних спорів  

9. Іноземний досвід регулювання земельних відносин із прибудинковими земельними ділянками  

10. Правове регулювання створення об’єктів природно-заповідного фонду у Німеччині  

XIX. Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у галузі раціонального використання, охорони та відтворення земель  

1. Зобов’язання України щодо гармонізації законодавства із законодавством ЄС  

2. Законодавство ЄС у сфері земельних відносин  

2.1. Загальна характеристика законодавства ЄС  

2.2. Навколишнє середовище  

2.3. Сільське господарство  

2.4. Вільний рух капіталу  

2.5. Транспорт

2.6. Висновки  


Додаток 1. Перелік Інтернет-сторінок, що можуть містити корисну інформацію  

Додаток 2. Перелік актів земельного законодавства