Захист права землекористування

Право землекористування 6

6. Захист права землекористування

Особливості захисту права землекористування. Слід розрізняти захист, з одного боку, речових, а з іншого зобовязальних прав землекористування. Захист речових прав здійснюється тими самими засобами, що і права власності, зокр., із застосуванням т.зв. та «негаторного» позову (див. ст.396, гл.29 ЦКУ). Захист зобовязальних прав здійснюється відповідно до гл.51 ЦКУ. Положення гл.23 ЗКУ, що начебто встановлюють правові засади захисту прав на землю, фактично лише дублюють (причому невдало, із викривленнями) норми ЦКУ.

NB. У практиці Європейського суду з прав людини склався підхід, за яким праву користування майном надаються ті ж гарантії, що і праву власності: див. рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Леннрот проти Швеції», від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», від 30.05.2000 у справі «Карбонара і Вентура проти Італії» та ін.


NB. У РФ визнано, що в поняття «своє майно», що вживається у Конституції РФ при встановленні гарантій власникам (п.3 ст.35), входять всі речові права, а не лише майно, належне на праві власності (постанови Конституційного Суду РФ від 15.05.2000 №8-П, від 06.06.2000 №9-П, від 03.07.2001 №10-П, від 13.12.2001 №16-П). Як видається, такий висновок був би цілком вірним і по відношенню до гарантій права власності, передбачених ст.41 КУ.